fbpx
Kommentaarid puuduvad

“Pärnumaa liigub 2019” avalik konkurss

Avalik konkursiteade liikumisharrastuse toetuse taotlemiseks

Pärnumaa Spordiliit kuulutab välja konkursi maakonna liikumisharrastuse edendamiseks projektile  „Pärnumaa liigub 2019“.  Programmi eelarve on 4500 eurot.

Taotlemise tingimused:

 1. Pärnumaa Spordiliidu poolt eraldatakse liikumisharrastuse toetusraha üldise liikumisharrastuse arendamiseks ja laiendamiseks Pärnumaal.
 2. Projekti finantseerimistaotlus on soovitav esitada maksimaalselt 800 eurole.
 3. Üks taotleja võib esitada mitu finantseerimistaotlust.
 4. Pärnumaa Spordiliit eraldab liikumisharrastuse toetusraha projekti elluviimiseks Pärnumaal.
 5. Toetust saavad taodelda need spordiorganisatsioonid, kes võimaldavad liikumisharrastust kõigile Pärnu maakonnas elavatele inimestele.
 6. Sellisteks tegevusteks on:
  • Pärnumaa elanikkonna eri vanusegruppidele suunatud tervisespordi liikumisürituste korraldamine.
 7. Taotleval spordiorganisatsioonil peab olema esitatud ja kinnitatud eelmise aasta (2018.a.) Riikliku Eesti Spordiregistri statistiline sporditegevuse aruanne. Samuti peab olema esitatud Äriregistrile majandusaasta aruanne.
 8. Taotleval spordiorganisatsioonil ei või olla riiklike- ega kohalike maksude maksuvõlga maksukorralduse seaduse tähenduses.
 9. Projektitaotleja omaosalus peab olema minimaalselt 30%.
 10. Projekti taodeldes nõustud oma ürituse läbi viima “Pärnumaa liigub 2019” seeriaürituse raames, kus valitakse välja 8-10 liikumisharrastuse üritust põhirõhuga tervise edendamisel. Eesmärk on toetatava projekti kvaliteedi tõus, osalejate arvu märgatav suurenemine ja pakutavate teenuste laiendamine. Tuleb ühine plakat.
 11. Pärnumaa Spordiliidul on eesmärk toetada üritusi, mis toimuvad erinevates Pärnumaa omavalitsustes ja saada “Pärnumaa liigub 2019” sari võimalikult maakondlikult laiali valguvalt.

Finantseerija hindab projekte lähtuvalt:

 1. projektist kasusaajate arv
 2. projekti järjepidavus
 3. projekti kvaliteedi tõus

Finantseeria õigused:

 1. Finantseerija võib taotletavat summat vähendada lähtuvalt ülalloetletud hindamiskriteeriumitest.
 2. Finantseerijal on õigus eraldatud vahendite mittesihipärasel kasutamisel katkestada vahendite eraldamine ja need tagasi nõuda.
 3. Finantseerijal on õigus revideerida või kontrollida eraldatud vahendite sihipärast kasutamist.

Projektitoetuse saaja kohustused:

 1. Projektitoetuse kasutaja on kohustatud kasutama eraldatud vahendeid sihipäraselt, vastavalt esitatud taotlusele.
 2. Toetuse saaja on kohustatud esitama Pärnumaa Spordiliidule tegevusaruande hiljemalt 30.jaanuariks 2020.a. selleks ette nähtud vormil.

Pärnumaa Spordiliidu kohustused:

 1. Pärnumaa Spordiliit tagab omalt poolt “Pärnumaa liigub 2019” seeriaürituse vähemalt 80% etappidest osalenud isikutele auhinna.
 2. Pärnumaa Spordiliit tagab projektitoetuse saajale eraldatud summa vähemalt 7 päeva enne ürituse toimumise aega.

Toetused tuleb esitada selleks ette nähtud vormil paberkandjal Pärnumaa Spordiliitu, Akadeemia 2, Pärnu või digiallkirjastatult e-mailile info@psl.ee hiljemalt 11.märtsiks, 2019.

Taotlusvorm

Lisainfo:

Kaisa Kirikal

MTÜ Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht

info@psl.ee

+37253494331

Kommenteeri