fbpx
Kommentaarid puuduvad

Pärnumaa omavalitsused värbavad samaaegselt spordijuhte

Haldusreformist tingitud ümberkorraldused on Pärnumaal loonud harvaesineva olukorra, kus mitmed omavalitsused otsivad oma struktuuri sporditöö korraldajaid.

Tänavuse aasta 1. jaanuarist kehtima hakanud haldusuuendusega jäi Pärnumaale pea mitmekümnest omavalitsusest alles seitse: Pärnu, Häädemeeste, Saarde, Tori, Põhja-Pärnumaa, Lääneranna ja Kihnu. Muutusid halduspiirid, lisandusid täiendavad ülesanded, ent muudeti linna- ja vallavalitsuste struktuuregi. Et omavalitsustes töö käima saada ning tagada teenuste kättesaadavus, käib kõigis neis hetkel kibekiire töötajate otsimine. Kui administratiivset sporditööd teha tahtjad peavad muidu meelepärast ja erialast tööd tikutulega taga otsima, siis nüüd palgatakse sporditöö koordinaatorid koguni neljas omavalitsuses.

Rohkem kui 50 tuhande elanikuga Pärnu otsib enda ridadesse kultuuri- ja sporditöö spetsialisti, kelle ametikoha põhieesmärgiks on valdkonna kureerimine, spordipoliitika aluste väljatöötamine, arendamine ja rakendamine. Spordijuhi igapäevaste tööülesannete hulka kuulub ka klubidega suhtlemine ning arvukate muude küsimustega tegelemine. Kandideerimise eeltingimusteks on soovitavalt kehakultuuri alane kõrgharidus, vähemalt 2-aastane spordivaldkonna juhtimiskogemus, hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus, pingetaluvus jmt. Linn pakub vastu huvitavat ja vastutusrikast tööd, eneseteostusvõimalust ning avaliku teenistuse seadusest tulenevalt 35 kalendripäeva puhkust. Küsimuse peale, kui palju spordiametnik palka hakkab saama, vastas linnavalitsuse personali peaspetsialist Tiia Aur, et 1040 eurot.

„Ametikoht vastab keskastme spetsialisti tasemele ning kuulub volikogu poolt kinnitatud palgajuhendi järgi teenistujate teise palgagruppi“, märkis Aur. Motivatsioonikiri ja elulookirjeldus palutakse saata hiljemalt 26. jaanuariks. Töökuulutus on nähtav linna veebilehel tööpakkumiste rubriigis.

Samaväärne konkurss on käimas ka rohkem kui 11 tuhande elanikuga Tori vallas. Seal otsitakse universaalset tervise- ja sporditöö spetsialisti, kelle peamiseks ülesandeks on välja arendada ja  koordineerida valla spordivõrgustik, aidata kaasa spordiürituste ja treeningute korraldamisele ning vahendada tervisevaldkonna informatsiooni. Kandidaadilt oodatakse mitmekülgseid erialaseid teadmisi, tasemel organiseerimise ja koordineerimise oskust ning juhilubade olemasolu. Kasuks tuleb eelnev töökogemus spordi- või tervisevaldkonnas, ent nõue see omaette pole.

Valdkonda kureeriva hariduse- ja kultuurivaldkonna asevallavanema Jana Malõhi sõnul kvalifitseerub sporditöö koordinaator spetsialistiks. „Tervise- ja sporditöö spetsialistile hakkame maksma 1200 eurost palka“, täpsustas Malõh motivatsioonipaketi sisu. Dokumendid, sealhulgas kirjalik avaldus, elulookirjeldus, nägemus valla tervise- ja sporditöö korraldamise alustest, tuleb huvilistel saata hiljemalt 30. jaanuariks Tori vallavalitsusse märgusõna all „konkurss“. Tööle asumist eeldatakse alates 5. veebruarist. Teade töökuulutuse kohta on leitav Tori valla kodulehelt.

Ka Põhja-Pärnumaa valla koduleht informeerib, et käimas on konkurss kultuuri- ja spordispetsialisti leidmiseks. Ametikoha põhieesmärgiks on valla kultuuri- ja spordivaldkonna kureerimine, kultuuri- ja spordipoliitika väljatöötamisele, edasiarendamisele ja elluviimisele kaasaaitamine. Ametikohale kandideerimine eeldab vähemalt keskharidust, soovitavalt valdkondlikku kesk-eriharidust ning lisaks minimaalselt kaheaastast kultuuri- või sporditöö kogemust. Kultuuri- ja haridusvaldkonna abivallavanema Tarvi Tasase sõnul makstakse nende spetsialistile 1000-1200 eurost palka. Motivatsioonikiri ja elulookirjeldus palutakse saata hiljemalt 5. veebruariks ning tööle asumist eeldatakse esimesel võimalusel.

Häädemeeste vallamajast öeldi, et ka neil on konkurssi oodata. Seal hakatakse aasta esimese kvartali jooksul otsima kultuurinõunikku, kelle kureerida on muuhulgas ka spordivaldkond. Spordiliidule teadaolevalt jääb Saarde sporditöötaja samaks. Seal on juba aastaid valdkonda kureerinud valla spordikeskuse ja spordiklubi Saarde eestvedaja Toivo Tallo. Kihnus jätkab spordielu edendamist rahvamaja juhataja Veera Leas. Lääneranna valla spordielu kujundab spordi- ja noorsootöö spetsialistina Annika Urbel.

Spordijuhtimine on juhtimisteooria haru, mis eeldab juhilt laialdasi valdkondlikke teadmisi nii personali- kui  turundusjuhtimisest, finants- ja strateegilisest planeerimisest, muutuste juhtimisest ja paljust muust. Sporditöötajatel peavad olema üldised teadmised spordiliikumise olemusest ning oma töös peab ta lähtuma heast juhtimistavast. Ühena vähestest õppeasutustest Eestis on spordimänedžmendi õpetamisele spetsialiseerunud Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, kes koolitab nii esimese õppeastme kui ka magistritaseme spetsialiste. Pärnumaa spordiliidu hinnangul vajavad spordijuhtide teadmised täiendamist ning valdkond ootab vanade olijate kõrvale uusi tegijaid. Euroopalik spordikorralduse mudel eeldab mitmekülgset koostööd väga erinevate osapooltega ning spetsialiseerunud spordijuhte vajatakse üha enam.


Postituse foto: Pärnumaa Omavalitsuste Liit

Kommenteeri