fbpx
Kommentaarid puuduvad

Koolitus: Treeneri võimalus ja oskus lapse või noore seksuaalse väärkohtlemise ennetamiseks

16.04.2021

Zoom veebikeskkond 6 ak tundi

Kuigi spordi kaudu kujundavad lapsed ja noored tervislikke eluviise ning õpivad eluks olulisi oskusi, esineb paraku ka spordi harrastamisel seksuaalset väärkohtlemist. Väärkohtlemise riskiteguriteks spordis on näiteks sagedasem füüsiline kontakt, füüsilise valu ja vigastuste kõrgem taluvus, autoriteetsed liidrid ning ebavõrdsed võimusuhted sportlaste ning treenerite vahel, sobimatut seksuaalkäitumist ning soopõhist diskrimineerimist võidaks aktsepteerida jne.

Koolitusel käsitletavad teemad: Väärkohtlemise liigid, põhjused ja tagajärjed. Väärkohtlemise riskitegurid spordis. Väärkohtlemise mõju noorsportlasele ja väärkohtlemise ennetamise olulisus. Väärkohtlemise näited spordis – Eesti ja teiste riikide näited. Väärkohtlemise indikaatorid – kuidas tunda ja lugeda märke? Abivajav ja hädaohus laps – millal ja kuidas sekkuda? Treeneri võimalused sekkumiseks abivajava või hädaohus lapse märkamisel. Abi küsimise barjäärid lapse jaoks. Spordiorganisatsiooni reeglid sekkumiseks. Abivõimalused Eestis väärkohtlemise kahtluse korral. Väärkohtlemise ennetamine ning lapse heaolu tagamine spordiklubi ja treeneri poolt.

Koolitajad: Brit Tammiste, Anna Frank-Viron, Elina Kivinukk

Osavõtumaks : 50 EUR

Täiendav info ja registreerimine koolitusele

Koolitusjuht
katrin.soidra-zujev@tlu.ee
+372 639 1751
Tutvu ka teiste koolitusetaga:

tlu.ee/treener

Kommenteeri