2023 aasta Pärnumaa individuaalsed meistrivõistlused 64 ruudulises vene kabes

JUHEND

TULEMUSED


2022 aasta Pärnumaa individuaalsed meistrivõistlused 64 ruudulises vene kabes

Aeg ja koht: 15. mail 2022.a. Häädemeeste Keskkoolis. Võistluste algus kell 10.00.

Juhtimine ja korraldamine: Võistluste juhtimist teostab Pärnumaa Spordiliit ja Häädemeeste vald. Võistlused valmistab ette peakohtunik Kaarel Koitla. Tehniline kohtunik – Irma Nahkor. Aleksander Tõnis Joarand 51997758

JUHEND

TULEMUSED


2021 aasta Pärnumaa individuaalsed meistrivõistlused 64 ruudulises vene kabes

Aeg ja koht: Võistlused viiakse läbi 30. oktoobril 2021.a. Häädemeeste Keskkoolis. Võistluste algus kell 10.00

Juhtimine ja korraldamine: Võistluste juhtimist teostab Pärnumaa Spordiliit ja Häädemeeste vald. Võistlused valmistab ette peakohtunik Kaarel Koitla. Tehniline kohtunik – Irma Nahkor 

Osavõtjad: Pärnu linnas ja maakonnas elavad või nende klubidesse kuuluvad sportlased.

Programm ja võitjate selgitamine: Võitjad selgitatakse neljas klassis: mehed, naised, noormehed, neiud (sünd.2005.a.ja hiljem). Mängitakse Šveitsi süsteemis seitse vooru, ajakontrolliga 20 min.+10 sek. kummalegi võistlejale või ringsüsteemis.

Autasustamine: I-III kohale tulnud võistlejaid autasustatakse igas vanuseklassis Pärnumaa meistrivõistluste medali ja diplomi ning Häädemeeste valla diplomi, medali ning võitjat karikaga. Võrdsete punktide korral järgitakse EKL-i võistlusjuhendit.

Majandamine: Võistlejate lähetuskulud kannavad osavõtjad või teda lähetav organisatsioon.

Pärnumaa Spordiliit, kontakt Kaisa Kirikal 53494331, info@psl.ee

Aleksander Tõnis Joarand 51997758

TULEMUSED


2020 aasta Pärnumaa individuaalsed meistrivõistlused 64 ruudulises vene kabes

Aeg ja koht: Võistlused viiakse läbi 08. novembril 2020.a. Häädemeeste Keskkoolis. Võistluste algus kell 10.00.

Juhtimine ja korraldamine: Võistluste juhtimist teostab Pärnumaa Spordiliit ja Häädemeeste vald. Võistlused valmistab ette peakohtunik Kaarel Koitla. Tehniline kohtunik – Irma Nahkor.

Osavõtjad: Pärnu linnas ja maakonnas elavad või nende klubidesse kuuluvad sportlased.

Programm ja võitjate selgitamine: Võitjad selgitatakse neljas klassis: mehed, naised, noormehed, neiud (sünd.2004.a.ja hiljem). Mängitakse Šveitsi süsteemis seitse vooru, ajakontrolliga 20 min.+10 sek. kummalegi võistlejale või ringsüsteemis.

Autasustamine: I-III kohale tulnud võistlejaid autasustatakse igas vanuseklassis Pärnumaa meistrivõistluste medali ja diplomi ning Häädemeeste valla diplomi, medali ning võitjat karikaga. Võrdsete punktide korral järgitakse EKL-i võistlusjuhendit.

Majandamine: Võistlejate lähetuskulud kannavad osavõtjad või teda lähetav organisatsioon.

Lisainfo: Pärnumaa Spordiliit, kontakt Kaisa Kirikal 53494331, info@psl.ee; Aleksander Tõnis Joarand 51997758

TULEMUSED


Pärnumaa MV 2019

Aeg ja koht: Võistlused viiakse läbi 14. aprillil 2019.a. Häädemeeste Keskkoolis Võistluste algus kell 10.00

JUHEND

TULEMUSED