2024 aasta Pärnumaa individuaalsed meistrivõistlused 64 ruudulises vene kabes

Aeg ja koht: Võistlused viiakse läbi 28. aprillil 2024.a. Häädemeeste Keskkoolis. Võistluste algus kell 10.00

JUHEND

TULEMUSED


2023 aasta Pärnumaa individuaalsed meistrivõistlused 64 ruudulises vene kabes

JUHEND

TULEMUSED


2022 aasta Pärnumaa individuaalsed meistrivõistlused 64 ruudulises vene kabes

Aeg ja koht: 15. mail 2022.a. Häädemeeste Keskkoolis. Võistluste algus kell 10.00.

Juhtimine ja korraldamine: Võistluste juhtimist teostab Pärnumaa Spordiliit ja Häädemeeste vald. Võistlused valmistab ette peakohtunik Kaarel Koitla. Tehniline kohtunik – Irma Nahkor. Aleksander Tõnis Joarand 51997758

JUHEND

TULEMUSED


2021 aasta Pärnumaa individuaalsed meistrivõistlused 64 ruudulises vene kabes

Aeg ja koht: Võistlused viiakse läbi 30. oktoobril 2021.a. Häädemeeste Keskkoolis. Võistluste algus kell 10.00

Juhtimine ja korraldamine: Võistluste juhtimist teostab Pärnumaa Spordiliit ja Häädemeeste vald. Võistlused valmistab ette peakohtunik Kaarel Koitla. Tehniline kohtunik – Irma Nahkor 

Osavõtjad: Pärnu linnas ja maakonnas elavad või nende klubidesse kuuluvad sportlased.

Programm ja võitjate selgitamine: Võitjad selgitatakse neljas klassis: mehed, naised, noormehed, neiud (sünd.2005.a.ja hiljem). Mängitakse Šveitsi süsteemis seitse vooru, ajakontrolliga 20 min.+10 sek. kummalegi võistlejale või ringsüsteemis.

Autasustamine: I-III kohale tulnud võistlejaid autasustatakse igas vanuseklassis Pärnumaa meistrivõistluste medali ja diplomi ning Häädemeeste valla diplomi, medali ning võitjat karikaga. Võrdsete punktide korral järgitakse EKL-i võistlusjuhendit.

Majandamine: Võistlejate lähetuskulud kannavad osavõtjad või teda lähetav organisatsioon.

Pärnumaa Spordiliit, kontakt Kaisa Kirikal 53494331, info@psl.ee

Aleksander Tõnis Joarand 51997758

TULEMUSED


2020 aasta Pärnumaa individuaalsed meistrivõistlused 64 ruudulises vene kabes

Aeg ja koht: Võistlused viiakse läbi 08. novembril 2020.a. Häädemeeste Keskkoolis. Võistluste algus kell 10.00.

Juhtimine ja korraldamine: Võistluste juhtimist teostab Pärnumaa Spordiliit ja Häädemeeste vald. Võistlused valmistab ette peakohtunik Kaarel Koitla. Tehniline kohtunik – Irma Nahkor.

Osavõtjad: Pärnu linnas ja maakonnas elavad või nende klubidesse kuuluvad sportlased.

Programm ja võitjate selgitamine: Võitjad selgitatakse neljas klassis: mehed, naised, noormehed, neiud (sünd.2004.a.ja hiljem). Mängitakse Šveitsi süsteemis seitse vooru, ajakontrolliga 20 min.+10 sek. kummalegi võistlejale või ringsüsteemis.

Autasustamine: I-III kohale tulnud võistlejaid autasustatakse igas vanuseklassis Pärnumaa meistrivõistluste medali ja diplomi ning Häädemeeste valla diplomi, medali ning võitjat karikaga. Võrdsete punktide korral järgitakse EKL-i võistlusjuhendit.

Majandamine: Võistlejate lähetuskulud kannavad osavõtjad või teda lähetav organisatsioon.

Lisainfo: Pärnumaa Spordiliit, kontakt Kaisa Kirikal 53494331, info@psl.ee; Aleksander Tõnis Joarand 51997758

TULEMUSED


Pärnumaa MV 2019

Aeg ja koht: Võistlused viiakse läbi 14. aprillil 2019.a. Häädemeeste Keskkoolis Võistluste algus kell 10.00

JUHEND

TULEMUSED