Pärnumaa MV 2021

EESMÄRK: Populariseerida lamades surumist Pärnumaal; Võimaldada spordialaga tegelejatel testida vormi; Pakkuda põnevat vaatemängu laadalistele; Selgitada Saarde valla ja Pärnumaa meistrid.

KORRALDAJAD: Spordiklubi Ringi; Spordiklubi Saarde; Pärnumaa Spordiliit

AEG JA KOHT: 23. mai 2021, algusega 11.00, Kilingi-Nõmme suveaias (väga halva ilma korral Kilingi-Nõmme spordihoones)

REGISTREERIMINE: Eelregistreerimine

INFO: 51 970 938 Ain Kimber (peakohtunik); 56 493 596 Tanel Buström (peakorraldaja)

JUHEND

TULEMUSED


Pärnumaa MV 2020

EESMÄRK: Populariseerida lamades surumist Pärnumaal; Võimaldada spordialaga tegelejatel testida vormi; Pakkuda põnevat vaatemängu laadalistele; Selgitada Saarde valla ja Pärnumaa meistrid.

KORRALDAJAD: Spordiklubi Ringi; Spordiklubi Saarde; Pärnumaa Spordiliit

AEG JA KOHT: 30. mai 2020, algusega 11.00, Kilingi-Nõmme suveaias (väga halva ilma korral Kilingi-Nõmme spordihoones)

REGISTREERIMINE: Eelregistreerimine www.sksaarde.ee kuni 26. maini. Hiljem võistluspaigas.

INFO: 51 970 938 Ain Kimber (peakohtunik); 56 493 596 Tanel Buström (peakorraldaja)

JUHEND

TULEMUSED

PILDID


Pärnumaa MV 2019

EESMÄRK: Populariseerida lamades surumist Pärnumaal. Võimaldada spordialaga
tegelejatel testida vormi. Pakkuda põnevat vaatemängu laadalistele. Selgitada Saarde valla ja Pärnumaa meistrid.

KORRALDAJAD: Spordiklubi Ringi; Spordiklubi Saarde; Pärnumaa Spordiliit

AEG JA KOHT: Võistlused toimuvad 19. mai 2019, algusega 11.00, Kilingi-Nõmme suveaias (väga halva ilma korral Kilingi-Nõmme spordihoones)

OSAVÕTJAD ja REGISTREERIMINE: Osaleda võivad kõik, kes on vähemalt 14 aastat vanad. Iga võistleja vastutab oma asjade ja tervisliku seisundi eest ise. Kaalumine algab 09.30 võistluspaigas ning lõpeb pool tundi enne võistluse algust. Eelregistreerimine www.sksaarde.ee kuni 15. maini. Hilisem võistluspaigas.

TINGIMUSED: Võistlused toimuvad vastavalt IPF-i rahvusvahelistele võistlusmäärustele. Võisteldakse ilma varustuseta lamades surumises. Kohustuslikud liibuvad riided.

JUHEND

TULEMUSED