Pärnumaa Lahtised Meistrivõistlused lohesurfis 2023

Kogu üldarvestus kolme etapi peale:
1. Oskars Brivkalns 9p
2. Andre Tampõld 12p
3. Triina Trei 14p
4. Raigo Piho 18p
5. Taho-Jaan Truus 20p
6. Toomas Krivonogov 20p
7. Egert Tammeleht 21p
8. Andrejs Mandrikins 24p
9. Einars Vinters 31p
10. Kaimar Halliste 33,7p
11. Tavi Talves 39p
12. Aivar Vorman 39p
13. Tiit Sarapuu 39p
14. Sven Kredemann 41p
15. Igors Goncarovs 41p
16. Ermo Schön 42p
17. Priit Roger 44p
18. Devin Ebras 45p
19. Mari-Liis Liipa 45p
20. Guido Kängsepp 45p
21. Markkus Otti 46p
22. Tenno Männik 46p
23. Andres Trei 47p
24. Paula Linina 47p
25. Jürgen Pinta 49p
26. Agate Einause 50p
27. Märt Hanson 51p
28. Ruuben Burmann 51p
29. Kaido Siimon 51p

Pärnumaa MV 2023 talvises lohesurfis

Tegu on talviste lohesurfi ja tiiva Pärnumaa ning Eesti Meistrivõistluste etappidega, mille punktid hooaja lõpul kokku liidetakse ja kuulutatakse välja talviste Iks Mängude Staar. Distsipliinideks slaalom, race, big air, speed ja maraton.
TALISURFI PÄRNUMAA MEISTRIVÕISTLUSTE ÜLDJUHEND 2022 – 2023. (Kinnitatud 01.12.2022)
1.1. Käesolev Talisurfi Pärnumaa Meistrivõistluste (edaspidi Võistlus) üldjuhend määratleb Talisurfi võistlusdistsipliinid, Pärnumaa tiitlivõistluste läbiviimise ning nendel osalemise korra.
1.2. Võistlused korraldatakse vastavalt WS 2017- 2020 Purjetamise Võistlusreeglitele, 2014 Rahvusvahelistele Jää- ja Lumepurjetamise Liidu Reeglitele – WISSA, 2019 aasta Rahvusvahelistele Talisurfi Reeglitele – WWR5.1, Võistlusteatele (NOR – Notice of Race), Võistluste purjetamisjuhistele (SI – Sailing Instructions) ja peavõistlusjuhi otsustele.
1.3. Rahvusvahelisi reegleid on täiendatud Eesti talisurfi kiirussõidu meistrivõistluste üldjuhendiga ning võib täiendada võistlusteate, purjetamisjuhiste ja võistlusjuhi otsustega.
2. VÕISTLUSTE KORRALDAJA
2.1. Võistlused korraldab Häädemeeste Surfiklubi poolt aktsepteeritud juriidiline või füüsiline isik (edaspidi Korraldaja), kellega sõlmitakse Võistluste korraldamiseks õiguste ja kohustuste leping.
2.2. Käesolev üldjuhend on aluseks Korraldajale võistlusteate koostamisel.
2.3 Võistluste peakohtunik on Jüri Kaldoja
3. VÕISTLUSTE ETAPID
3.1. Race , Slaalom, Kõrgushüpe, Kiirus, Maraton
4. VÕISTLUSTE KORRALDUS
4.1. Võistlussõidud toimuvad ja võistlusarvestust peetakse kui Võistlusele on registreerunud vähemalt 2 (kaks) võistlejat ühes arvestuses.
4.2. GPS kiirussõidus arvestatakse ainult Eesti Vabariigis lohe ja tiivaga sõidetud tulemusi.
4.3. Võistlusteade (NOR) väljastatakse Häädemeeste lohesurf hiljemalt seitse päeva enne Võistluse algust. Muudatused ja täpsustused võistlusinfos avaldatakse võistlusteates jooksvalt ja kiprite koosolekul.
5. VÕISTLUSTEST OSAVÕTT
5.1. Võistlused on lahtised ja osavõtuõigus on kõigil, kes omavad klassireeglitega ette nähtud võistlusvarustust, täidavad korraldaja nõudmised (reklaam purjedel, võistlussärk, jne.) ning kes läbivad võistlusteates ettenähtud ajaks võistlustele registreerimise protseduuri.
5.2. Võistlusele lähetamise ja võistlusest osavõtu kulud kannab võistleja
5.3. Stardimaksu Võistlusel kehtestab korraldaja.
5.4. Ilmastikuoludest tingitud Võistluse ärajäämise korral stardimaksu ei tagastata
6. VÕISTLUSARVESTUSED
6.1. Madrats lohe, pumbatav lohe, tiib
6.1.1. Üldarvestus – osalevad kõik võistlejad (vanusepiiranguta)
6.1.2. Üldarvestus Naised – osalevad kõik naisvõistlejad (vanusepiiranguta)
7. VARUSTUSE PIIRANGUD
7.1. Kiirussõidus tunnistatakse ainult GT31/GT11, BGT31/BGT11, Locosys GW-52, GW-60 või Thingsee One GP3S Edition. Motion, Soros GPS mudelitega salvestatud võistlustulemusi.
7.2. Doppleri kasutamine eelpool mainitud seadmetel on kohustuslik
8. PUNKTIARVESTUS VÕISTLUSTEL
8.1. Kehtib vähempunktisüsteem – esimene koht saab 0,7 punkti, teine koht 2 punkti, kolmas koht 3 punkti ning iga järgmise koha punktid võrduvad võistleja tabelikohaga.
8.2. Lisaks üldistele võistlustulemustele (Üldarvestus), tuuakse välja ka kohad võistlusarvestuste (vt. P.6) lõikes, kusjuures punktisumma arvestatakse vastavalt üldarvestuse kohale.
8.3. Kui võistleja ei stardi (DNS), katkestab võistlussõidu (RET), ei finišeeri (DNF) või saab karistuse tulemusena võistlussõidust diskvalifitseerimise (DSQ), võrdub tema antud võistlussõidu punktisumma oma fliidi viimase koha punktisummaga.
8.4. Kiirussõidu arvestust peetakse GPS 5×10 s tulemuse järgi. Arvesse läheb võistleja parim ühepäevase sessiooni tulemus.
9. VÕISTLUSTE SARJA EDETABELI KOOSTAMINE
9.1. Võistluste sarja edetabelit (edaspidi Edetabel) peetakse kõikides arvestustes
9.2. Kiirussõidu etapi toimumisel vähemalt 3 (kolme) võistleja ametliku GPS tulemusega.
9.3. Kui võistleja on osalenud hooaja jooksul sarjas, kuid jätab etapi(d) vahele (DNC), võrdub tema vahelejäetud etapi või etappide tulemus sellele võistlusele registreerunud osavõtjate arvuga + 1 punkt.
9.4. Edetabeli koostamise aluseks on kõikide etappide lõpptulemused. Kehtib vähempunktisüsteem – etapi esikoht annab 0,7 punkti, teine koht 2 punkti, kolmas koht 3 punkti ning iga järgmise koha punktid võrduvad võistleja saavutatud kohaga etapil.
9.5. Võistlussari on maksimaalselt 2(kahe) etapiline.
10. VÕISTLUSTE AUHINNAD JA AMETLIKUD TIITLID
10.1. Võistluste sarja etappidel autasustatakse iga võistlusarvestuse kolme parimat võistlejat.
10.2. Võistluste sarja kokkuvõttes antakse auhinnad meistritiitli arvestuste kolmele parimale Eesti Vabariigi residendist võistlejale.
10.3. Pärnumaa Meistri tiitel antakse välja Talisurfi lohe ning tiiva klassis alljärgnevates võistlusarvestuses: Üldarvestus, Naised
10.4. Pärnumaa meistritiitel antakse välja kui osavõtjate arv vastavas võistlusarvestuses on või ületab 4 (nelja) võistlejat. Vähem kui nelja võistleja puhul nimetatakse parim.
10.5. Võistluse toetajad: Häädemeeste Vald, Häädemeeste Surfiklubi, OÜ Sefiirihaldjas, TERE piim
10.6. Korraldaja ja kõik asjast huvitatud võivad välja panna lisa- ja eriauhind

Märtsi kuuga lõppes Häädemeeste Surfiklubi korraldatud talisurfi sari “Pärnumaa Iks Mängud 2023”, mis kätkes endas nii Pärnumaa, kui ka Eesti meistrivõistluste etappe. Võisteldi kahes klassis: tiivad ja lohed ning viies erinevas distsipliinis: slaalom, kursisõit, kiirus, lühislaalom ja kõrgushüpe. Parimateks osutusid need, kes kõigil etappidel osalesid! Kokku osales võistlustel 36 inimest, neist 20 tiiva surfarit ja 16 lohesurfarit. Neist omakorda 3 olid lätlased ja 1 hollandlane.

Tiibade üldarvestuse võitis ülekaalukalt Häädemeeste lohesurfar Toomas Krivonogov, teisele kohale tuli Pärnu purjelaudur Toomas Kasenurm ning kolmas koht läks samuti pärnakale Raul Kivile. Lohede üldarvestuse võitis tartlane Andre Tampõld, teine koht läks samuti Tartusse Raigo Pihole ning kolmas koht Räpina mehele Taho-Jaan Truusile. Naiste tiibade üldarvestuse võitis Häädemeeste lohesurfar Triina Trei, teine koht läks Tallinna purjelaudurile Annika Tuisule ja kolmas pärnakas Kristel kaubile. Pilte kolmandast etapist Pärnus, fotograaf Katrin Merirand https://photos.app.goo.gl/CqWczGzQvF1rToUG8
𝗧𝗶𝗶𝗯𝗮𝗱𝗲 𝘂̈𝗹𝗱𝗮𝗿𝘃𝗲𝘀𝘁𝘂𝘀:
1. Toomas Krivonogov 8,4
2. Toomas Kasenurm 18
3. Raul Kivi 18,7
6. Andre Tampõld 24
8. Erkki Soosaar 29
10. Jüri Kaldoja 34
11. Raigo Piho 36
12. Janek Pinta 39
13. Martins Sprogis 39
14. Fons van den Hove 40
15. Annika Tuisk 41
17. Artur Riis 42
19. Kristel Kaubi 43
20. Fred Riis
𝗟𝗼𝗵𝗲𝗱𝗲 𝘂̈𝗹𝗱𝗮𝗿𝘃𝗲𝘀𝘁𝘂𝘀:
1. Andre Tampõld 13,7
2. Raigo Piho 19,4
4. Madis Kallas 24,7
5. Vladimir Popov 26
8. Martins Sprogis 28,7
11. Maris Cudras 31
12. Toomas Krivonogov 32
13. Meelis Linde 32
14. Jonatans Sterns 32
15. Raul Kivi 34

Pärnumaa MV 2022

AEG: 27. august – 30. oktoober
KOHT: Häädemeeste rand
KORRALDAJA: Häädemeeste Surfiklubi, https://www.facebook.com/haademeeste.surf
KONTAKT: Triina Trei, triina.trei@gmail.com, +37258872551
Pärnumaa MV sari kätkeb endas kolme erinevat etappi kolmes erinevas lohesurfi distsipliinis – vabastiil, kiirus ja kõrgushüpe. Meister selgub kolme ala punktide liitmisel ja kuulutatakse välja viimasel võistlusel.
Võistluste toimumisaken saab olema 27. augustist kuni 30. oktoobrini. Eelistatud on nädalavahetused, kuid eelkõige sõltub võistluste toimumine heast tuuleprognoosist.
Võistlustulemusi aitavad hinnata nutividinad. Korrektseks mõõtmiseks on lubatud järgnevad seadmed: Woo, Surfr, Garmin, Coros, Locosys.
Võistlusklassideks: Mehed, naised, juuniorid ja seeniorid, kui klassis on vähemalt 4 võistlejat.
Täpsemad võistlusjuhendid ilmuvad iga toimuva facebooki ürituse alla. Leia meid https://www.facebook.com/haademeeste.surf
Sissepääs igale võistlusele 10EUR
Sarja toetavad/Sponsors: Pärnumaa Spordiliit, Häädemeeste Surfiklubi, Tõnis Luik, PUUST disain.
  1. ETAPP – 6.oktoober, 2022 (FACEBOOK EVENT)
  2. ETAPP – 9.oktoober, 2022 (FACEBOOK EVENT)

JUHEND I ETAPP

PILDID

“Meie Pärnumaa Meistrivõistluste sari on nüüd lõpule jõudnud ja aeg teha üldkokkuvõte ning kuulutada välja meistrid! Peab ütlema, et käesolev sügis ei ole olnud võistluste korraldamiseks just kõige armulisem aga mõned head päevad on meil õnnestunud kalendrist välja noppida. Ka viimase etapi tegemiseks saabus täpselt enne külma novembrit üks mõnusalt tuuline ja soe päev, kus isegi päike põski paitas. Igaljuhul Häädemeeste Surfiklubi tänab kõiki osalejaid, kes oma kiirest big air graafikust aega leidsid, et ka mõnes muus alas end proovile panna!
Niisiis meie uuteks Pärnumaa meistriteks on Andrejs Semjonovs meeste arvestuses ja ühtlasi ka üldarvestuses! Triina Trei naiste arvestuses, Andre Tampõld seeniorites ja Kristofers Sveds juuniorite arvestuses! Palju õnne!
Võistlus sai toimuda tänu headele sponsoritele: Pärnumaa Spordiliit, Häädemeeste vald, Tõnis Luik, PUUST disain. Häädemeeste mineraalvesi, Kabli pagar, Surfhouse, Reedin est, Esto Fish, Tiia Trei. Speed Pirate”
Mehed
1. Andrejs Semjonovs 9p
2. Oskars Brivkalns 12p
3. Egert Tammeleht 13p
3. Raigo Piho 13p
4. Taho-Jaan Truus 14,7p
5. Uvis Grava 17,7p
6. Ghost Rider 22p
7. Ermo Schön 23p
8. Tarvo Liik 24p
9. Andres Trei 24,7p
10. Oleg Knut 26p
11. Tiit Sarapuu 27p
12. Raido Valk 28p
13. Janek Kivi 30p
13. Kaspar Roost 30p
13. Janis Stirna 30p
14. Konstantin Zolotarev 31p
14. Andrej Gapejev 31p
14. Sergei Raiter 31p
14. Janis Jenerts 31p
Naised
1. Triina Trei 2,1p
2. Natalja Fjodorova 6p
3. Krista Ninaste 8p
4. Natalja Raiter 11p
5. Paula Linina 11p
Seeniorid
1. Andre Tampõld 3,4p
2. Toomas Krivonogov 9p
3. Aivar Vorman 11,7p
4. Tavi Talves 14p
4. Olavi Nõmm 14p
5. Ranno Rumm 15p
6. Arturs Sveds 16p
7. Ivars Reinhards 17p
8. Janek Pinta 18p
8. Rain Liitmaa 18p
Juuniorid
1. Kristofers Sveds 5,4p
2. Deivids Reinhards 8p
3. Rasmus Sillaots 9,7p
4. Kaur Kaldmäe 11p
5. Jürgen Pinta 12p
5. William Lõhmus 12p
5. Devin Ebras 12p
5. Alex Liitmaa 12p
Kogu üldarvestus
1. Andrejs Semjonovs 13p
2. Oskars Brivklans 17p
3. Andre Tampõld 18,7p
4. Triina Trei 21p
5. Egert Tammeleht 22p
6. Raigo Piho 24p
7. Taho-Jaan Truus 27p
8. Toomas Krivonogov 28p
9. Uvis grava 37,7p
10. Ermo Schön 39p
10. Kristofers Sveds 39p
11. Deivids Reinhards 40p
12. Ghost Rider 43p
13. Natalja Fjodorova 44p
14. Aivar Vorman 46p
15. Ranno Rumm 47p
16. Tarvo Liik 48p
16. Tavi Talves 48p
17. William Lõhmus 50p
18. Andres Trei 50,7p
19. Olavi Nõmm 51p
20. Oleg Knut 55p
21. Tiit Sarapuu 56p
22. Krista Ninaste 57p
22. Raido Valk 57p
22. Janis Stirna 57p
23. Alex Liitmaa 58p
24. Ivars Reinhards 59p
24. Rasmus Sillaots 59p
25. Arturs Sveds 60p
25. Kaspar Roost 60p
26. Janek Kivi 61p
27. Janek Pinta 62p
28. Janis Jenerts 62p
29. Paula Linina 63p
30. Kaur Kaldmäe 64p
31. Rain Liitmaa 64p
32. Jürgen Pinta 65p
32. Devin Ebras 65p
32. Natalja Raiter 65p
32. Andrei Gapejev 65p
32. Sergei raiter 65p
32 Konstantin Zolotarev 65p